خانه » دیگر مطالب » گزارش تصویری دیدار شهروند ساری ودبیری تبریز

گزارش تصویری دیدار شهروند ساری ودبیری تبریز

از هفته ششم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور تیم  شهروند ساری امشب در دیداری نزدیک موفق شد در یک بازی خانگی مهمان خود دبیری تبریز را شکست دهد.

IMG 7532 Copy

IMG 7553 Copy

IMG 7560 Copy

IMG 7570 Copy

IMG 7582 Copy

IMG 7589 Copy

IMG 7591 Copy

IMG 7597 Copy

IMG 7610 Copy

IMG 7644 Copy

IMG 7750 Copy

IMG 7758 Copy

IMG 7772 Copy

IMG 7807 Copy

IMG 7811 Copy

IMG 7874 Copy

IMG 7882 Copy

IMG 7931 Copy

IMG 7945 Copy

IMG 8024 Copy

IMG 8079 Copy

IMG 8088 Copy

IMG 8128 Copy

IMG 8131 Copy

IMG 8140 Copy

IMG 8151 Copy

IMG 8167 Copy

IMG 8257 CopyIMG 8306 Copy

 

 

 

 

دیدار ناتمام و پرحاشیه دو تیم فوتسال شهروند ساری و دبیری تبریز
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_3430-1280x768-copy

img_3435-1280x768-copy

img_3441-1280x768-copy

img_3444-1280x768-copy

img_3460-1280x768-copy

img_3465-1280x768-copy

img_3473-1280x768-copy

img_3478-1280x768-copy

img_3489-1280x768-copy

img_3494-1280x768-copy

img_3495-1280x768-copy

img_3498-1280x768-copy

img_3505-1280x768-copy

img_3509-1280x768-copy

 

 

 

img_3556-1280x768-copy

photo_2016-10-28_23-07-05

img_3563-1280x768-copy

img_3586-1280x768-copy

img_3590-1280x768-copy

img_3598-1280x768-copy

img_3604-1280x768-copy

img_3623-1280x768-copy

img_3629-1280x768-copy

img_3630-1280x768

img_3631-1280x768

img_3648-1280x768

img_3660-1280x768

img_3664-1280x768

img_3672-1280x768

img_3687-1280x768

img_3691-1280x768

img_3692-1280x768

img_3698-1280x768

img_3700-1280x768

img_3705-1280x768

img_3710-1280x768

img_3716-1280x768

img_3764-1280x768

IMG 8667 Copy

IMG 8688 Copy

IMG 8689 Copy

IMG 8697 Copy

IMG 8700 Copy

IMG 8705 Copy

IMG 8712 Copy

IMG 8726 Copy

IMG 8731 Copy

IMG 8742 Copy

IMG 8758 Copy

IMG 8762 Copy

IMG 8763 Copy

IMG 8766 Copy

IMG 8808 Copy

IMG 8816 Copy

IMG 8826 Copy

IMG 8837 Copy

IMG 8843 Copy

IMG 8861 Copy

IMG 8862 Copy

IMG 8864 Copy

IMG 8871 Copy

IMG 8913 Copy

IMG 8914 Copy

IMG 8935 Copy

IMG 8942 Copy

IMG 8947 Copy

IMG 8950 Copy

IMG 8951 Copy

IMG 8953 Copy

IMG 8966 Copy

IMG 8970 Copy

IMG 8975 Copy

IMG 8979 Copy

IMG 8987 Copy

IMG 8989 Copy

IMG 9001 Copy

IMG 9004 Copy

IMG 9015 Copy

IMG 9034 Copy

IMG 9082 Copy

IMG 9087 Copy

IMG 9089 Copy

IMG 9094 Copy

IMG 9104 Copy

IMG 9113 Copy

IMG 9122 Copy

IMG 9163 Copy

IMG 9184 Copy

IMG 9199 Copy

IMG 9207 Copy

IMG 9212 Copy

IMG 9217 Copy

IMG 9222 Copy

IMG 9228 Copy

IMG 9240 Copy

IMG 9277 Copy

IMG 9284 copy Copy

IMG 9286 Copy

IMG 9295 Copy

IMG 9302 Copy

IMG 9307 Copy

IMG 9317 Copy

img_3306-1280x768

img_3309-1280x768

img_3323-1280x768

img_3334-1280x768

img_3341-1280x768

img_3349-1280x768

img_3353-1280x768

img_3368-1280x768

img_3372-1280x768

img_3373-1280x768

img_3375-1280x768

 

img_3376-1280x768

img_3381-1280x768

img_3382-1280x768

 

img_3390-1280x768

img_3404-1280x768

img_3413-1280x768

img_3416-1280x768

img_3420-1280x768

img_3437-1280x768

img_3450-1280x768

img_3454-1280x768

img_3455-1280x768

img_3459

img_3464-1280x768

img_3476-1280x768

img_3479-1280x768

img_3484-1280x768

img_3492-1280x768

img_3499-1280x768

img_3508-1280x768

img_3534-1280x768

img_3542-1280x768

img_3549-1280x768

img_3555-1280x768

img_3556-1280x768

img_3567-1280x768

 

img_3575

 

 

img_1915-1280x768-copy

img_1909-1280x768-copy

img_1910-1280x768-copy

img_1914-1280x768-copy

img_1919-1280x768-copy

img_1922-1280x768-copy

img_1938-1280x768-copy

img_1972-1280x768-copy

img_1988-1280x768-copy

img_1995-1280x768-copy

img_2001-1280x768-copy

img_2002-1280x768-copy

img_2004-1280x768-copy

img_2008-1280x768-copy

img_2014-1280x768-copy

img_2020-1280x768-copy

img_2023-1280x768-copy

img_2031-1280x768-copy

img_2035-1280x768-copy

img_2044-1280x768-copy

img_2046-1280x768-copy

img_2127-1280x768-copy

img_2162-1280x768-copy

img_2190-1280x768-copy

img_2222-1280x768-copy

img_2232-1280x768-copy

img_2235-1280x768-copy

img_2257-1280x768-copy

img_2272-1280x768-copy

img_2282-1280x768-copy

img_2319-1280x768-copy

img_2329-1280x768-copy

img_2333-1280x768-copy

img_2354-1280x768-copy

img_2357-1280x768-copy

img_2359-1280x768

img_2419-1280x768

img_7420-1280x768

img_7421-1280x768

img_7431-1280x768

img_7436-1280x768

img_7437-1280x768

img_7488-1280x768

img_7546-1280x768

img_7713-1280x768

img_7847-1280x768

img_7876-1280x768

img_7951-1280x768

img_7965-1280x768

img_7968-1280x768

img_7990-1280x768

img_8002-1280x768

img_8006-1280x768

img_8007-1280x768

img_8012-1280x768

img_8024-1280x768

img_8037-1280x768

img_8046-1280x768

img_8055-1280x768

img_8084-1280x768

img_8095-1280x768

img_8097-1280x768

img_8106-1280x768

img_8118-1280x768

img_8306-1280x768

img_8116-1280x768

 

 

برچسب :