دروازه بان شهروند با وجود حواشی بسیاری که به او شد و واکنش هایی که نشان داد، می گوید بازی هیچ حاشیه ای نداشت!