خانه » دیگر مطالب » شکست امیدهای شهروند ساری مقابل فرش ارای مشهد

شکست امیدهای شهروند ساری مقابل فرش ارای مشهد

تیم فوتسال امید شهروند ساری در بازی دوم خود ازسری مسابقات لیگ برتر امیدهای کشور مقابل تیم فرش ارای مشهد ۴ به۲ شکست خورد.گلهای تیم شهروند رو مراد ناظری ومهدی قلی زاده بثمر رساندند.

نیمه اول بازی راهم شهروند ۲ به ۱ بازنده به رختکن رفت.

نتایج کل بازیهای برگزارشده تا پایان روز سوم وجدول بازیها:

منبع:سایت خانه فوتسال

روز اول ۹۴/۰۲/۱۹

نیک اندیش شهرداری اصفهان ۳ – ۴  شهروند ساری

هایپر کیپر قزوین ۲ – ۱ آینده گسترایرانیان( مشکین شهر)

شرکت ملی حفاری ایران ۴ – ۲ مقاومت تبریز

روز دوم ۹۴/۰۲/۲۰

نیک اندیش شهرداری اصفهان ۱ – ۱ آینده گسترایرانیان( مشکین شهر)

مقاومت تبریز ۲ – ۴  فرش آرا مشهد

شرکت ملی حفاری ایران۲ – ۱ هایپر کیپر قزوین

 

روز سوم ۹۴/۰۲/۲۱

فرش آرا مشهد ۴ – ۲ شهروند ساری

هایپر کیپر قزوین ۴ – ۱  مقاومت تبریز

شرکت ملی حفاری ایران ۵ – ۱ نیک اندیش شهرداری اصفهان

روز چهارم ۹۴/۰۲/۲۲

هایپر کیپر قزوین ۱۵:۰۰ فرش آرا مشهد

نیک اندیش شهرداری اصفهان ۱۷:۰۰ مقاومت تبریز

شهروند ساری ۱۹:۰۰آینده گسترایرانیان (مشکین شهر)

شرکت ملی حفاری ایران (استراحت)

لیگ برتر فوتسال امیدهای کشور گروه ب

رده تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ شرکت ملی حفاری اهواز ۳ ۳ ۰ ۰ ۱۱ ۴ ۷ ۹
۲ فرش آرا مشهد ۲ ۲ ۰ ۰ ۸ ۴ ۴ ۶
۳ هایپر کیپر قزوین ۳ ۲ ۰ ۱ ۷ ۴ ۳ ۶
۴ شهروند ساری ۲ ۱ ۰ ۱ ۶ ۷ ۳
۵ آینده گستر ایرانیان ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۱
۶ نیک اندیش اصفهان ۳ ۰ ۱ ۲ ۵ ۱۰ ۱
۷ مقاومت تبریز ۳ ۰ ۰ ۳ ۵ ۱۲ ۰

برچسب :