خانه » دیگر مطالب » فرصت شش باره برای بقا در لیگ

فرصت شش باره برای بقا در لیگ


به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران ، همانطور که در بالای جدول ۵-۶ تیم برای کسب عنوان قهرمانی تلاش می کنند ، در پائین چدول هم تیم ها برای بقای در لیگ در تکاپو هستند.
در این مطلب با توجه به ۶ بازی باقیمانده تیم های قعر نشین به بررسی وضعیت آتی آنها پرداختیم.

* میثاق تهران:
میثاق
میثاقی ها که در فصل گذشته در نیمه بالایی جدول حضور داشتند ، این فصل برای بقاء تلاش می کنند ، هر چند وضعیت امتیازی آنها نسبت به سایر تیم های همسایه از وضعیت بهتری برخوردار باشد.
تهرانی های برای بقاء ۶ بازی را پیش رو دارند، که یکی از آنها بازی با دیگر همسایه یعنی مقاومت است و ۵ بازی دیگر با چهار تیم بالانشین گیتی پسند، فرش آرا ، مس و دبیری است و یک بازی هم در برابر منصوری .
میثاق تهران- مقاومت البرز
گیتی پسنداصفهان – میثاق تهران
میثاق تهران – فرش آرای مشهد
مس سونگون – میثاق تهران
میثاق تهران – شهید منصوری
دبیری تبریز – میثاق تهران

* مقاومت البرز:
مقاومت
تیم سال اولی لیگ برتر که در تمام هفته های لیگ در نوسان بوده است ، در ۶ بازی خود تا اتمام لیگ یک بازی با تیم تاسیسات صدرنشین دارد و یک بازی هم با ماهان تندیس قم و ۴ بازی دیگر را با همسایه های جدولی خود دارد و این یعنی سرنوشت مقاومت برای بقاء در لیگ در دست خودش است و غلبه بر آنها حکمی است بر بقای تیم جوان مقاومت.
میثاق تهران – مقاومت البرز
مقاومت البرز – تاسیسات دریایی تهران
ماهان تندیس – مقاومت البرز
مقاومت البرز- پایا سازه آذربایجان
فردوسی مشهد – مقاومت البرز
مقاومت البرز – شهروند ساری

*شهروند:
شهروند ساری
تیم شهروند ساری که با خرید امتیاز زمزم به لیگ بازگشت و از جوانان خوبی هم سود می برد ، باز هم در خطر سقوط قرار دارد و ۶ هفته فرصت دارد تا در لیگ بماند.
ساروی ها برای اینکار هم با تیم های نیمه پایئنی جدول پایا سازه ، فردوسی، شهرداری ساوه و مقاومت بازی دارند و هم با نیمه اولی ها دبیری و حفاری تا بتواند در بین ۱۲ تیم جدول بمانند.هر چند باز یآخر خود را باید با مقاومت در کرج انجام دهند.
پایاسازه تبریز- شهروند ساری
شهروند ساری – فردوسی مشهد
شهروند ساری – دبیری تبریز
شهرداری ساوه – شهروند ساری
شهروند ساری – ملی حفاری
مقاومت البرز – شهروند ساری

*پایاسازه:
پایاسازه 93
تیم تبریزی با سه تیم ته جدولی شهرداری ساوه ، شهروند و مقاومت بازی دارد و برتری در این دیدار های می تواند به بقای در لیگ منجر وشد و حتی کسب امتیا زدر دیدار با حفاری ، گیتی پسند و فرش آرا هم می تواند به این روند برای کنده شدن از ته جدول کمک کند، چون در دو دیدار آن تبریزی ها میزبان هستند.
پایاسازه تبریز – شهروند ساری
شهرداری ساوه – پایا سازه آذربایجان
پایا سازه تبریز – حفاری اهواز
مقاومت البرز – پایا سازه آذربایجان
پایا سازه آذربایجان – گیتی پسند
فرش آرای مشهد – پایاسازه تبریز

* شهرداری ساوه:
شهرداری ساوه 93
شاید در اول فصل کسی فکر نمی کرد که شهرداری ساوه با جذب چند بازیکن و حفظ بازیکنان قبلی فانوس به دست بشود ولی این اتفاق افتاد و منجر به تغییر در کادر فنی این تیم شدو حالا ساوجی ها با تماشاگران پرشور خود فرصت دارند تا از تیم های مدعی ماهان تندیس، دبیری و حفاری امتیاز بگیرند و با کسب امتیازات حداکثری در برابر شهروند، فردوسی و پایا سازه در لیگ بمانند.
ماهان تندیس قم – شهرداری ساوه
شهرداری ساوه – پایا سازه آذربایجان
فردوسی مشهد- شهرداری ساوه
شهرداری ساوه – شهروند ساری
شهرداری ساوه- دبیری تبریز
حفاری اهواز -شهرداری ساوه

برچسب :