خانه » دیگر مطالب » تمرین امروز شهروند ساری

تمرین امروز شهروند ساری

به گزارش وب سایت هواداران شهروند ساری تمرین این تیم امروز یک شنبه راس ساعت 14:30

در سالن ورزشی ترک محله ساری برگزار خواهد شد