خانه » خبر های دیگر » تصاویر قدیمی از میدان ساعت و شهرداری ساری در دهه چهل

تصاویر قدیمی از میدان ساعت و شهرداری ساری در دهه چهل

میدان شهرداری ساری در دهه چهل

برچسب :