خبیری: سرمربیگری شهروند ساری و کار کردن با نجاریان افتخار است/ کارمان سخت است اما به شرایط مطلوب می رسیم

خبیری سرمربی شهروند ساری شد

خبیری به نیمکت شهروند نزدیک شد

برتری شهروند مقابل تیم دسته دومی

استارت پرقدرت شهروند ساری و برتری پرگل در دیداری دوستانه

اسماعیل پور: استاندار و اداره کل ورزش و جوانان گوشه چشمی به شهروند داشته باشند/هواداران از نجاریان حمایت کنند

انتخاب سرمربی شهروندساری تا سه‌شنبه

مذاکرات ساروی‌ها با سه گزینه برای انتخاب سرمربی

ساروی ها شنبه با مربی موقت شروع می کنند