هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال / شهروند ساری و فرش آرا مشهد

برتری پرگل شهروند ساری برابر مقاومت البرز در لیگ برتر فوتسال کشور