تصاویر اولین تمرین شهروند ساری با حضور رضا لک سرمربی این تیم

تصاویر مراسم معارفه رضا لک سرمربی تیم فوتسال شهروند ساری