تساوی خارج از خانه شهروند مقابل یاران خوراکچی

گزارش تصویری آخرین تمرین تیم شهروند ساری در شهر قدس پیش از دیدار با پارسیان شهر قدس

گزارش تصویری دیدار شهروند ساری و آتلیه طهران قم

تساوی شهروند ساری برابر تیم آتلیه طهران قم در دیدار خانگی+ جدول

گزارش تصویری دیدار شهروند ساری و مقاومت قرچک

شکست ساروی ها در بیرون از خانه/شهروند حریف قرچک نشد !

گزارش تصویری دیدار جوانان شهروند ساری و مرزن قزل مرزن آباد در سوپر لیگ استان مازندران