پرکاس: هدفم فیکس تیم ملی است؛ توانستیم دلِ بهترین هواداران را شاد کنیم

رسولی:بهترین دوران ورزشی ام در شهروند بود/ پس از پایان دوران خدمت به شهروند بر میگردم

گفتگوی اختصاصی با حمید بخشی مربی گلرهای شهروند ساری//باگلرهای تیم زندگی می کنم

اختصاصی/سعادتی: یکی از دلایل آمدنم به ساری هواداران بودند/تمام تلاشم را میکنم تا در شهروند موفق شوم

محمد رضا نریمان پور:حضور تک تک هواداران شهروند ساری باعث دلگرمی ما میشود

بلباسی: دوست داریم با حمایت هواداران فصل را با برد آغاز کنیم

احمد دستیاران:میثاق تیم هاهنگی نشان داده است/هواداران مثل همیشه حمایت کنند

مصاحبه اختصاصی سایت هواداران شهروند ساری با علیرضا دیوسالار

مصاحبه اختصاصی سایت هواداران شهروند ساری با حمید بخشی

مصاحبه اختصاصی سایت هواداران شهروند ساری با احمد دستیاران

مصاحبه اختصاصی سایت هواداران شهروند ساری با آرش خلیل پور

مصاحبه اختصاصی سایت هواداران شهروند ساری با محمد رستمی

مصاحبه اختصاصی سایت هواداران شهروند ساری با سینا پرکاس

مصاحبه اختصاصی وبسایت هواداران شهروند ساری با مصطفی اخلاصیان

مصاحبه اختصاصی سایت هواداران شهروند ساری با مراد ناظری

مصاحبه اختصاصی سایت هواداران شهروند ساری با سید جواد منتظر

مصاحبه اختصاصی سایت هواداران شهروند ساری با حمید رضا ره انجام

مصاحبه اختصاصی سایت هواداران شهروند ساری با امیر حسین رسولی

مصاحبه اختصاصی سایت هواداران شهروند ساری و سعید بلباسی